ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Εργοδοκιμασία προσδιορισμού της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2max test) με την έμμεση μέθοδο της εργοσπιρομέτρησης.

Ο δοκιμαζόμενος έλληνας πρωταθλητής του μαραθωνίου αγωνίσματος.