ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ

Λήψη αίματος από το δάκτυλο κατά τη διάρκεια εργοδοκιμασίας για τον προσδιορισμό της έντασης της άσκησης, του αναερόβιου κατωφλιού και της συγκέντρωσης του γαλακτικού οξέος στο αίμα.