ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ

Εκτίμηση της σωματικής σύστασης με τη μέθοδο των δερματοπτυχών. Ο δοκιμαζόμενος διακεκριμένος αθλητής υδατοσφαίρισης (water polo).