Φυσική Κατάσταση

  • Εργαστηριακός έλεγχος φυσικής κατάστασης

Για την αξιολόγηση της καρδιαγγειακής και μυϊκής ευρωστίας, της εργονομικής στάσης του σώματος, της ευλυγισίας και της σωματικής σύστασης.

 

ΔΕΙΓΜΑ (Ολοκληρωμένη εικόνα)...     ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.pdf (393880)