Μεταβολισμός

  • Εργαστηριακός έλεγχος μεταβολισμού (Εργοσπιρομέτρηση)

Για την αξιολόγηση της ενεργειακής δαπάνης στην ηρεμία και κατά τη διάρκεια της σωματικής άσκησης.

 

ΔΕΙΓΜΑ 1...    ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜ ΗΡΕΜΙΑΣ.pdf (247499)

ΔΕΙΓΜΑ 2...    ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΨΙΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ.pdf (246989)

ΔΕΙΓΜΑ 3...    ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΗΣ-ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ.pdf (383648)