Εργομετρικός Έλεγχος

  • Εργομετρικός Έλεγχος αθλητών

    

    Η αθλητική απόδοση  είναι αποτέλεσμα της συνολικής αλληλεπίδρασης  των κληρονομικών καταβολών, της κατάστασης της υγείας και φυσικά της αθλητικής προπόνησης του αθλητή.

    Η διαμόρφωση των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, η καρδιαγγειακή λειτουργικότητα, η κατανομή των τύπων των μυικών ινών και η ικανότητα προσαρμογής και βελτίωσης του αθλητή με την προπόνηση βρίσκονται κάτω απο αυστηρό γενετικό έλεγχο και αποτελούν προϋπόθεση για την αθλητική διάκριση. Η μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης έχει να κάνει κυρίως με την ατομικού χαρακτήρα αθλητική προπόνηση. Οι συνεχείς και πολλές φορές οι υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις της σωματικής άσκησης δοκιμάζουν την υγεία του αθλητή εάν η αποκατάσταση και η διατροφή του αθλητή δεν είναι επαρκής. Κατά την περίοδο της ανάπτυξης η διαφορετικότητα της αθλητικής απόδοσης και προσαρμογής του νέου αθλητή μπορεί να οφείλεται στην όψιμη ή πρόωρη ανάπτυξη/ωρίμανση, δεδομένου ότι η χρονολογική δεν συμβαδίζει πάντα με τη βιολογική ηλικία.

    Συνεπώς, ο εργοφυσιολογικός έλεγχος θεωρείται απαραίτητος και ιδιαίτερα χρήσιμος επειδή μέσω αυτού εξετάζονται οι σωματικοί και φυσιολογικοί παράμετροι που σχετίζονται με την αθλητική απόδοση. Καταγράφονται τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, οι σωματικές και βιολογικές πρασαρμογές που επέρχονται με την προπόνηση και ελέγχεται ο βαθμός αποκατάστασης για την πρόληψη τραυματισμών και υπερκόπωσης. Έτσι, προσδιορίζονται οι ικανότητες και οι αδυναμίες του αθλητή, εποπτεύεται η αποτελεσματικότητα του προπονητικού προγράμματος, εμπλουτίζεται η επιστημονική γνώση του προπονητή και ενισχύεται το ενδιαφέρον του αθλητή για περαιτέρω βελτίωση.

 

ΔΕΙΓΜΑ (Εργοσπιρομέτρηση)... VO2max TEST.pdf (427291)

ΔΕΙΓΜΑ (Ανθρωπομετρικά)...  ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΑ.pdf (403841)

ΔΕΙΓΜΑ (Συγκεντρωτικά αποτελέσματα)... ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.pdf (400034)