Αποκατάσταση

  • Ασκησιογεννής αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων και ανθυγιεινού τρόπου ζωής

Για καλύτερη ποιότητα ζωής, αυξάνοντας την καρδιοαναπνευστική και νευρομϋική λειτουργικότητα και την οστική πυκνότητα, δραστηριοποιώντας το μεταβολισμό και βελτιώνοντας τη μορφολογία και την κινητικότητα του σώματος.

    

    Οι χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες, όπως είναι η καρδιαγγειακή νόσος, ο σακχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία δρουν ύπουλα και προκαλούν σοβαρές οργανικές βλάβες. Παρόλο που η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη λύση στο πρόβλημα, η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή μπορεί να βελτιώση την κατάσταση της υγείας του πάσχοντος.

    Η σωματική άσκηση όχι μόνο προλαμβάνει και καθυστερεί την εκδήλωση των χρόνιων εκφυλιστικών ασθενειών, αλλά κατέχει ένα σημαντικό κομμάτι της θεραπευτικής τους αγωγής.

    Αξιολογώντας τό επίπεδο της φυσικής κατάστασης και λαμβάνοντας υπόψη τις αιματολογικές εξετάσεις και το ιατρικό ιστορικό, προσαρμόζουμε το είδος, τη συχνότητα, την ένταση και την ποσότητα της σωματικής άσκησης σύμφωνα με τις θεραπευτικές ανάγκες του εκάστοτε ασθενούς.  

    Η αποκατάσταση και βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής αποδοτικότητας, η μείωση του σωματικού λίπους και η ασκησιογενής βελτίωση της μεταβολικής δράσης της ινσουλίνης και του σακχάρου στο αίμα αποτελούν τους σημαντικότερους στόχους της θεραπευτικής μας παρέμβασης.

 

    ΔΕΙΓΜΑ (έλεγχος)... ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ.pdf (355468)