Αθλητικογράφημα

  • Αθλητικογράφημα αθλητικού ταλέντου

    

    Ο προσδιορισμός ενός αθλητικού ταλέντου απαιτεί το συνυπολογισμό ποικιλία παραγόντων που έχουν να κάνουν με τον ίδιο τον αθλητή και με τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κάθε αθλήματος. Κάθε επιτυχημένη αθλητική προσπάθεια προϋποθέτει σωστές αποφάσεις και  επιλογές, το σθένος να υποστηριχτούν και τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν. Οι σωματικές, ψυχικές και νοητικές ικανότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός αθλητικού ταλέντου, εφόσον αυτές συνάδουν με τις απαιτήσεις του κάθε αθλήματος.

    Ειδικότερα οι σωματικές ικανότητες φαίνεται ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του αθλητικού ταλέντου. Οι αναπτυσσόμενες φυσικές ικανότητες και η διαμορφούμενη σωματική δομή κατά την περίοδο της ανάπτυξης θα πρέπει να εξετάζονται με προσοχή. Τόσο παιδιά προεφηβικής ηλικίας (9-12 και 13 ετών), όσο και εφηβικής ηλικίας (πάνω από 14-15 ετών αγόρια και πάνω από 12-13 ετών κορίτσια) μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ο ρυθμός ανάπτυξης, επίσης, είναι ένας παράγοντας ο οποίος θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, δεδομένου ότι η χρονολογική ηλικία δεν συμπίπτει πάντα με τη βιολογική. Είναι φυσικό ένας έφηβος με πρώιμη ανάπτυξη να έχει μεγαλύτερο ανάστημα, βάρος και μεγαλύτερη δύναμη και ταχύτητα σε σύγκριση με έναν συνομηλικόν του με κανονική ή όψιμη ανάπτυξη.

    Η βιολογική ηλικία εκτιμάται με την πλεόν επιστημονικά διαδεδομένη μέθοδο της σκελετικής ωρίμανσης ή άλλως οστικής ηλικίας. Για το σκοπό αυτό μία ακτινογραφία του άκρου αριστεριού χεριού είναι απαραίτητη. Για την αξιολόγηση των κύριων φυσικών ικανοτήτων, όπως της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας και ισχύος,  της μυϊκής δύναμης και της ευλυγισίας χρησιμοποιούνται ειδικές εργαστηριακές δοκιμασίες. Επιπλέον, μέσω του σωματότυπου, της σωματικής σύστασης, του σωματογράμματος και ορισμένων αναλογικών δεικτών μπορούμε να αποτυπώσουμε με ακρίβεια τη σωματική δομή.

Συνεκτιμώντας αφενός τη βιολογική ηλικία, το επίπεδο της φυσικής κατάστασης και τη δομή του σώματος και συγκρίνοντας αφετέρου όλες τις μετρούμενες παραμέτρους με ειδικές επιστημονικές νόρμες, μπορούμε να εκτιμήσουμε την αθλητική ικανότητα, να συστήσουμε στον εκάστοτε αθλητή ή αθλήτρια το άθλημα που του ταιριάζει καλύτερα ή να προτείνουμε στον προπονητή πιθανές αλλαγές στους στόχους προπόνησης.

 

    ΔΕΙΓΜΑ (Ολοκληρωμένη πληροφόρηση)...  ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΗΜΑ ΤΑΛΕΝΤΟΥ.pdf (365061)