Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας και Διατροφής

Εφαρμόζοντας εξειδικευμένα πρωτόκολλα εργοδοκιμασιών και χρησιμοποιώντας δοκιμασμένες επιστημονικές μεθόδους αξιολογείται η καρδιαγγειακή ευρωστία, η μυϊκή ευρωστία, η κινητικότητα και μυϊκή ευκαμψία, η εργονομική στάση του σώματος, καθώς και η σωματική σύσταση. Πραγματοποιείται εξατομικευμένος διατροφικός έλεγχος για τον προσδιορισμό της ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης (κατανάλωση θερμίδων) και πρόσληψης (λήψη θερμίδων από την τροφή).  Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τα ατομικά δεδομένα των μετρήσεων, καταρτίζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα άσκησης και διατροφής για την αποκατάσταση από κάποια χρόνια πάθηση, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της αθλητικής απόδοσης.