Παρουσιάσεις μου

  • 7th Annual Congress of the European College of Sports Science

ΘΕΜΑ: Insulin Action in Elite Endurance and Sprint Athletes

  1. The presentation: 7th Annual Congress PRESENTATION.pdf (3799724)
  2. The poster/Summary: 7th Annual Congress.pdf (98748)

 

  • Παρουσίαση σε tennis club

ΘΕΜΑ: Τένις - Υγεία - Ευρωστία

Presentation May 2011- TENNIS Society.pdf (6742647)

 

  • Παρουσίαση σε σχολείο

ΘΕΜΑΜεταβολισμός & Ενέργεια στην προεφηβική και εφηβική ηλικία

Children Metabolism - Energy.pdf (2,3 MB)