Η Ομάδα μας

Νιάκαρης, Στέλιος

Καθηγητής φυσικής αγωγής - Personal trainer

E-mail: niakaris.ste@yahoo.com